Familien Buch
Siliane Charlotte Mikkelsen
Selvom Siliane ikke er døbt BUCH, hører hun jo da med til slægten, og derfor skal hun med her alligevel.
Siliane er Bethina og Peers datter, født den 5. juli 2010, bor med sin far og mor i Vejle.
Min farmor og farfar
Gitte Buch Plougstrup Mikkelsen
Gitte er vores første barn, født 6.12.1974. Gitte er uddannet Grafisk designer og virksomhedsøkonom. Hun er ansat som marketingkoordinator  Gitte er ugift og har ingen børn.
Peer Buch Plougstrup Mikkelsen.

Vort yngste barn, Peer er født 28.3. 1978.
Peer er uddannet akademimerkonom studiet i ledelse og human resort. Peer bor med sin dejlige kæreste Bethina i hus i Vejle. De blev gift den 10. oktober 2013.

Min Buch slægt

Min Buch-aneliste fra min fars gren er nu så lang, at jeg har fået trykt en 3. udgave af slægtsbogen, men der er stadig data, jeg gerne vil finde, så jeg forsker videre. Andre har bidraget med en stor del af arbejdet med at flette Buch-slægten, og som jeg med stor taknemmelighed har brugt.

Mine forfædre stammer fra landsbyen Nagbøl ved Lunderskov. Man kan lære en masse om det i skriftet Skanderup Sogns Historie og i bøgerne Gamle Gårde.
I 1610 besøgte Kong Christian den IV Nagbøl. Der har boet præster i Nagbøl og på Præstegård her fra 1480 og til 1922. 

jeg stammer i lige linie fra (nærmere beskrevet nedenstående)

1: Niels Buch, 1390-? gift med NN Tulisdatter Mørch, nævnt 1397 og deres efterkommere således:

2. Jep Nielsen Buch gift med Mette Anchersdatter, Nagbølgård 14??-1509.De fik 4 børn: Jørgen Jepsen Buch, Ancher Jepsen Buch, Tuli Jepsen Buch og Knud Jepsen Buch. Jep var Tingsvidne på Andst Herredsting i 1468.
Nagbølgård brændte i 1509, samme år som Jep døde, og sammen med den brændte frihedsbreve fra kongerne Christoffer, Christian og Hans.
Der blev udstedt et benådningsbrev fra Dronning Dorothea den 5. juli 1560, hvoraf fremgår, at de også havde en gård i Dollerup.

3. Deres 4. søn Knud Jepsen Buch, 1450-1508 gift med NN Mogensdatter, måske datter af Mogens Nielsen Lange og Sidsel Jepsdatter Juel. De fik børnene: Jens, Præst i Skanderup, Mogens, hvis søn Knud blev præst i Skanderup efter hans farbror Jens. Jep overtog Nagbølgård, og Mads blev sognepræst i Egtved og Ødsted og provst i Jerlev Herred.

4. Jens Knudsen Buch, 1497-1553, formentlig først munk, derefter fra ca. 1536-1553 præst i Skanderup Kirke.

5.Søren Jensen Buch, ?-1606, såvidt vides 17 børn). Præst i Ølgod 1556-1606

6.Peder Sørensen Buch, ?-1628 døde ældgammel. Gift 14.11.1591 med Kirsten Mortensdatter Grum. Præst i Vejen-Læborg.

7.Søren Pedersen Buch, ca 1591-1670, gift med ???

8.Peder Sørensen Buch, ca 1610-1671, gift med Else Pedersdatter, rødskægget, tb 9.9.1667, kirkeværge i Skærup.

9.Hans Pedersen Buch, ?-20.12.1720, gift med Karen Poulsdatter, gård nr. 17 i Skærup

10.Hans Hansen Buch, 1686-30.3.1729, gift 2 gange anden gang 24.10.1717 med Karen Jensdatter, som giftede sig igen med Ditlev Marcusen efter Hans Hansen Buch's død.

11.Hans Hansen Buch, 7.7.1720-7.4.1789, gift 5.11.1746 med Maren Poulsdatter (hun gift 2 gange før). Ejede Rugstedgård, Ødsted Sogn.

12.Rasmus Hansen Buch, 5.11.1747-1810. gift 3 gange: først med Anna Pedersdatter, så med Karen Poulsdatter og sidst med Karen Jensdatter. Han var sognefogod og boede på Rugstedgård, Ødsted Sogn.
Med kome nr. 2 Karen Poulsdatter fik de datteren

13.Anne Malene Rasmusdatter Buch, 17.5.1797-1845. gift 30.5.1818 med Søren Chr. Daugaard, Egtved/1847, daglejr. Ødsted.

14.Rasmus Buch Sørensen, 21.8.1818-4.3.1887, gift 24.9.1847 med Siliane Hansdatter. Han var hjuler i Kiølkær, Ødsted Sogn.

15.Ane Kirstine Rasmusdatter Buch, 11.12.1862-, gift med Carl Petersen, møllersvend, emigrerede til Chicago, men kom hjem igen et par år efter, fordi Carl fik tuberkulose og ikke kunne arbejde. Ældste søn, Rasmus, er født i USA. Ane Kirstine bosatte sig i Kærbølling, hvor hun fik arbejde på Haraldskær Fabrik og sørgede for at brødføde 5 børn. Dog måtte hun se sig nødsaget til at bortadoptere den yngste, Alf Buch Fahnøe Petersen.

16.Rasmus Buch Petersen, 17.7.1883-, gift 2.6.1910 med Elise Kirstine Hansen. Rasmus var karetmager i Jerlev.

17.Carl Buch Petersen 1912-1998, gift med Anne Marie Jensen. Carl var også karetmager i Jerlev.

18.Henny Buch Petersen, gift Mikkelsen. 1947-. Gift 3.11.1973 med Hans Ole Plougstrup Mikkelsen. Bor i Thyregod.

19. Gitte Buch Plougstrup Mikkelsen. 1974-. Bor i Odense.
19. Peer Buch Plougstrup Mikkelsen. 1978-. Bor i Vejle.

Se mere udførligt nedenstående ende.

Min mor og far Anna og Carl Buch Petersen

Carl Buch Petersen blev gift med Anna Marie Jensen fra Klattrup. Carl var uddannet karetmager, men hans arbejdsfunktion var mest tømrer- og snedkerarbejde. Han var selvstændig med en lærling og en svend. De boede i Jerlev stort set hele deres liv.
Carl døde af lungekræft den 3.11. 1993 og Anna døde den 11.8. 2000.
De fik to børn:

Tove Buch Petersen, der blev gift med Ole Rønn. De boede i Klarup ved Ålborg. Tove er lægesekretær. De fik 4 børn.
Sara, adopteret fra Danmark, født 3.7. 1972. Sata er psykisk syg og bor i et bofællesskab i Fredericia.
Simon, adopteret fra Tyskland, men født i Ålborg den 15.9. 1972. De fik således to nyfødte med to måneders mellemrum. Simon bor og arbejder som bygningshåndværker i Klarup og er gift med Ingebjörg, der er fra Færøerne. De har adopteret en dreng fra Hviderusland, som hedder David, opkaldt efter Simons bror, der døde alt for ung. I 2008 adopterede Simon og Ingibjörk endnu en dreng, William, der er fra Kina.
David, adopteret fra Thailand, født 10.1.1975. Tove og Ole havde den store sorg at miste David ved en tragisk drukneulykke den 25.2. 1995.
Rasmus, miraklet, der er "hjemmeavlet", født den 6.11. 1980. Rasmus tog efter studentereksamen en bachelorgrad i kemi fra Århus Universitet, men er nu luftkaptajn hos det engelske EasyJet og bosiddende i Berlin sammen med sin kæreste, Dorothy, PhD i historie (hovedsagelig besættelsestiden). Dorothy har polske forældre, men boede flere år i Canada. Forældrene er flyttet tilbage til Polen.

Henny Buch Mikkelsen, gift med Hans Ole Mikkelsen fra Fjerritslev, bosiddende i Thyregod. Hans Ole arbejdede i Danske Bank i rigtig mange år, men afdelingen skulle lukke, så Hans Ole blev fyret som 64 årig. Han var dog slet ikke klar til pension, så han valgte at tage kørekort til alt, undtagen motorcykel. Han fik straks J OB som turistbuschauffør hos Papuga Bus i Vejle, der bl.a kører alt for bl.a Riis Rejser og om vinteren for flere rejseselskaber, der arrangerer skiture. Og han kører på 6.år og elsker det. 

 Efter elevuddannelse hos revisor, arbejdede jeg i 4 år som bogholder i stor møbelforretning. Derefter hos Vejle Kommuners skolebiblioteker  da jeg blev gift med Hans Ole den 3.11.73 fortsatte jeg der, indtil Gitte blev født. Så var jeg heldig at få ansættelse som skolesekretær, mens børnene var små. Jeg arbejdede halvdags og havde fri i alle skoleferien. De sidste 18 år af mit arbejdsliv var jeg på en amtsinstitution, nu Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt, hvor jeg var daglig økonomiansvarlig samt daglig leder for teknisk- og administrativ personale. Da børnene var små brugte jeg en stor del afmonteret fritid til at læse 6år til merconom, og derefter to fuldtidsdage om ugen på at læse til kommunom. 


Vi har to børn: Gitte, født 6.12. 1974, der efter at have boet i Odense i 9 år og arbejdede som marketingkoordinator hos Exhausto. Herefter arbejdede hun i samme  fag i Svendborg et par år. Gitte savnede sin familie -især de to små niecer, så hun valgte at købe en lækker andelsbolig i Vejle. Den er nu udlejet et par år, for hun fandt en dejlig kæreste som 40-årig, Bjarne G. Olesen, der bor i hus i Ny Nørup mellem Vejle og Billund. Da Gitte flyttede til Vejle havde hun fået job i en stor svensk koncern med afdeling i Holsted. Her er hun også markedsføringskoordinator og rejser en del til filialer rundt i Europa. Hun bor sammen med Bjarne.

Peer, født 28.3 1978 bor i Vejle, er gift med Bethina. arbejder som lagerchef i Middelfart. De har to dejlige piger: Siliane (opkaldt efter min tipoldemor), Charlotte (opkaldt efter sin afdøde moster), født 5. Juli 2010.  Senere fik de endnu en dejlig lille pige: Eloise Juliane, født 10. Februar 2014. 

Rasmus Buch Petersen og hustru Elise

Rasmus Buch Petersen er født i USA den 17.7. 1883. Fik dansk indfødsret i 1912. Han blev udlært som snedker og var naver i Tyskland to gange - i 1904 og 1906-7. Han byggede et hus på Vilstrupvej i Jerlev, da han blev gift med Elise Kirstine Hansen fra Mejsling. den 2. juni 1910. De solgte huset i 1943 og byggede et nyt hus med værksted i kælderen på Mejslingvej i Jerlev. Rasmus døde i 1953.

      De fik 6 børn:
      Jutta Buch Petersen, gift med Jens Kristian Nielsen, Boede i Skjoldbjerg
      Carl Buch Petersen, karetmager, gift med Anna Marie Jensen,  (mine                   forældre)
      Inger Buch Petersen, gift med 1)Peter Roschman Jensen., 2)med Thomas .           Hermansen, Sakskøbing. Inger drev en lille købmandsforretning.
      Svend Buch, postbud, gift med Alice Knudsen. Boede i Sakskøbing.
      Vagn Buch Petersen, smed, gift med Ketty Jensen. Bor i Egtved
      Hans Buch Petersen, elinstallatør med forretning, gift med Ditte Holgersen.       Boede i Mølholm, Vejle.

Mine oldeforældre Ane Buch og Carl Petersen

Ane Kirstine Rasmusdatter Buch, f. 11.12.1862 i Rugsted, blev gift med møllersvend Carl Petersen, f. 21.7. 1860 fra Ammitsbøl.

Ane og Carl udvandrede til Chicago i staten Illinois USA i 1882. Carl fik problemer med klimaet derovre, så de rejste hjem igen allerede i 1884. De bosatte sig i Kærbølling og fik arbejde på papirfabrikken i Haraldskær. Carl døde den 13. april 1894 af tuberkulose. Ane er alene med 4 børn og et i vente. Hun arbejder fortsat på papirfabrikken, men må vælge at bortadoptere det ventede barn til broderen Anthon og hans kone Ane Johanne Heinrichsdatter.

      Børn:
      Rasmus Buch Petersen født i Chicago, Illinois (min bedstefar), Jerlev
      Ane Marie Petersen, Mejsling
      Dagmar Sofie Petersen, Mejsling
      Hansine Dorthea Petersen, Jerlev
      Alf Buch Fahnøe Petersen, Ødsted. Han fik Fahnøe navnet efter                           adoptivmoderens morfar.

Mine tip-oldeforældre (14.generation)

Rasmus Buch, f. 21.8. 1818 på Rugstedgård. 
Rasmus er hjemmedøbt. Til dåben blev han båret af moderens søster Maren Rasmusdatter. Faddere: skolelærer Steinmeyer, Rugsted, gårdmand Jens Daugaard fra Riis, gårdmand Louis Erichsen fra Rugsted, Niels Christensens kone fra Ødstedlund.

Rasmus blev gift med Siliane (nogle steder kaldt Ciliana), der er født 4.5. 1822, datter af husmand Hans Nielsen Lund og hustru Kirsten Cathrine Rasmusdatter fra Højen. De blev gift i Ødsted Kirke den 24.9. 1847.

Siliane var tjenestepige på Rugstedgaard, så det er nok der, de har lært hinanden at kende.

      Børn:
      Hans Rasmussen Buch, 11.11. 1847-26.8. 1891
      Søren Rasmussen Buch, 10.7. 1850-
      Anthon Rasmussen Buch, 6.10.1852-21.2. 1928
      Johannes Rasmussen Buch, 21.4. 1855-17.2. 1935
      Andreas Christian Rasmussen Buch, 9.6. 1856-
      Ane Kirstine Rasmusdatter Buch, 11.12. 1862-8.2. 1830

13. generation: Anne Malene Rasmusdatter Buch

Anne Malene Rasmusdatter Buch .17.5.1797-30.5.1818
Hendes far var 50 år da hun blev født. Fadder ved dåben var bl.a. Ditlev Hansen Buch fra hvis slægtsbog jeg har kopieret en del tekst. 
Hun blev gift med
Søren Christensen Daugaard, 27 år, i Ødsted Kirke den 30. maj 1818. Hendes far var død på det tidspunkt. Sørens forældre var Christen Jensen Daugaard og Mette Christine Nielsdatter fra Vork. Søren har 5 søskende: Jens, Jens Thor, Niels, Peder og Mette Marie.

Sørens forlover var gårdmand Jens Daugaard fra Riis, som også var fadder til Rasmus. Anne Malenes forlover var Holger Buhl fra Starup.

De boede på en gård i Rugsted by, nr. 11 ifølge folketællingen fra 1834.

    Børn:

    1. Rasmus Buch 21.8. 1818-4.3.1887 (hjemmedøbt)

     2. Mette Kirstine Sørensdatter Buch, 23.4.1820-

     3. Christen Sørensen Buch, 27.4.1822-

     4. Karen Sørensdatter Buch, 28.9. 1824

     5. Maren Sørensdatter Buch, 27.4. 1827-

     6. Anne Severine Sørensdatter Buch, 8.11.1829-

     7. Hans Buch Sørensen, 28.4.1833-

     8. Jens Nielsen Sørensen, 30.4.1837

12. generation Rasmus Hansen Buch

Rasmus Hansen Buch, f. 5.11. 1747:

Hvad mon der var galt med ham? Ifølge folketælling fra 1787 bor han stadig hos forældrene og er ugift som 39 årig.
Alligevel når han at blive gift tre gange!

1) Anna Pedersdatter. 2) Karen Poulsdatter, der døde 15.6. 1804 29 år gammel. Hun havde før giftemålet en datter, Anne. 3) gift med Karen Jensdatter i 1804, da er Rasmus 57 år.

Ifølge folketælling fra 1801 bor der på Rugstedgaard foruden Rasmus og Karen samt børnene Anne og Hans, 5 tjenestefolk - 3 karle og 2 piger.


     Børn:
     Hans Rasmussen Buch, 26.12.1790-30.6.1815

     Peder Rasmussen Buch, 1792, døde som lille

     Maren Rasmusdatter Buch, 1794, døde som lille

     Anne Malene Rasmusdatter Buch, 17.5.1797-30.5.1818

     Maren Rasmusdatter Buch, 28.4.1801-

11. generation Hans Hansen Buch

Hans Hansen Buch 7.7.1720 - begravet 7.4.1789,
Hans' far døde da han var kun 9 år gammel og hans mor, Karen Jensdatter, døde, da han var 12 år gammel. Hans arvede 40 rigsdaler, 1 stud til værdi af 3 rigsdaler og 2 mark, samt hans salig faders gangklæder med de 42 sølvknapper. Søsteren Sidsel (Opkaldt efter mormoderen Zidsel fra Velling Nørgaard) arvede ligeledes 40 rigsdaler, en seng til værdi af 13 rigsdaler og 2 mark, en egekiste værdi 4 rigsdaler ifølge skiftebrev af 16. juni 1727.

Endvidere arvede Hans 26 rigsdaler efter hans salig moder. Stedfaderen skovfoged Ditlev Marcussen gav i kærlighed til sin salig hustru, Karen Jensdatter, af egen lod datteren Sidsel 13 rigsdaler, samt moderens gangklæder.

Ditlev Marcussen købte gård nr. 17 til selveje i 1767.

Ditlev Marcussen forpligtede sig til at fremholde såvel sted- som egne børn til ære og lære, samt forsyne dem med klæder og føde, så han kan være det bekendt overfor Gud og mennesker.

Ditlev Marcussen giftede sig igen i 1735 med Karen Sørensdatter. Det var i hans gård Dronning Sofie Rewentlovs lig stod en nat i 1743.

Hans Hansen Buch blev gift med Maren Poulsdatter den 5. november 1746 i Ødsted Kirke. Maren havde været gift to gange før. Hans og Maren blev trolovet den 2. august 1746 i Rugsted.

Maren Poulsdatter blev født den 1. januar 1716 i Ødsted og døde i 1795 i Rugsted. Maren giftede sig første gang med den rige bonde, sergent og sognefoged Rasmus Jørgensen Leegaard fra Viuf.

Anden gang giftede hun sig i 1741 med Laurits Eriksen fra Tudvad, der også var sognefoged. I dette ægteskab havde Maren datteren Johanne Lauritsdatter.

10. generation Hans Hansen Buch, Skærup

Hans Hansen Buch er født i Skærup i 1686. Han var gift 2 gange: 1)NN, der døde i barselseng 18.8. 1716 sammen med dødfødt søn. 2) Karen Jensdatter fra Velling Nørgaard den 24.10. 1717. Hun døde også med et dødfødt barn den 2. april 1732. Efter Hans Hansen Buch's død i 1729 giftede hun sig med skovfoged Ditlev Marcussen fra Vester Linnet ved Gram
I Koldinghus Rytterdistrikts Fæsteprotokol er der den 8. juni 1708 anført, at Hans Hansen Buch, 22 år gammel, bekommer gården i fæste imod 6 rigsdaler. Faderen Hans Pedersen Buch klager over, at han på grund af sin høje alder og svaghed ikke længere kan passe sin gård, men ønsker at fæste den til sønnen Hans Hansen Buch, som også har begæret at få fæstebrev på samme. Faderen beklager sig over, at han og hans kone, sønnens moder, må nyde godt af sønnens venskabelighed i deres høje alder og hos ham nyde deres aftægt. Samme gårds hartkort er efter landmålingen sat til 5 tdr og 6 skp og 2 fjdk. Under samme dato bevilger Rytterkommissionen, at Hans Hansen Buch på grund af faderens alderdom og løfte om aftægtsydelse og underhold for sine gamle forældre bevilges gården i fæste mod at svare 6 rigsdaler i indfæstning. Faderen levede 12 år mere, døde i 1720.
         Børn:
         1. Maren Hansdatter Buch, 10.2. 1715-
         2. en søn begravet i 1716 sammen med moderen NN
         3. Mette Hansdatter Buch, 18.6. 1719
        
4. Hans Hansen Buch, 7.7. 1720-7.4, 1789 (mor Karen Jensdatter)
         5. Sidsel Hansdatter Buch, 15.3. 1722-
         6. Anne Birgitte Hansdatter Buch, 2.8. 1722- der er tvivl om
             denne dato, da de jo ikke kan være tvillinger
         7. NN Hansen Buch (nævnt som fadder ved broderen
             Hans Hansens Buch's  dreng, Ditlevs dåb i 1753.)
         8. et dødfødt barn 28.7. 1726

9. generation Hans Pedersen Buch, Skærup

Hans Pedersen Buch, -20.12.1720 var gift med Karen Poulsdatter. De havde gård nr. 17 efter Hans' forældre. Karen døde 20.8. 1716.
Jeg har i min slægtsbog afskrevet aftægtskontragt af 15.11. 1671
Om gården står skrevet "Paa Peder Søfrensen Buch's Gaard findes alle huuse, 55 fag, nogenlunde ved Magt".
Gård nr. 17 lå omtrent hvor Skærupgårds bygninger nu ligger. Gård nr. 17 var dels en kronboel på 1 tønde, ½ skæppe hartkorn, dels var kirkens gård med 7 tdr hartkorn. I alt har der således været mere end 8 tønder hartkorn, så gården lå i den pæne størrelse.
Fra bogen "Skærup"

8. generation Peder Sørensen Buch

Peder Sørensen Buch, 1610-ca. 1671, gift med Else Pedersdater Munk ca. 1610-1660, datter af Peder Thomasen og Anne Hansdatter Munk fra adelsmanden Hans Munk slægten. Peder Sørensen Buch var præstens medhjælper og kirkeværge, men opsiger denne bestilling på Herredstinget i 1665.
Præsten var også en Buch, nemlig Mads Jensen Buch (også kaldt Laurits Iversen Buch)
Peder Sørensen Buch var rødskægget. De ejede gård nr. 17 1630-1670. I 1688 havde gården 8 tdr hartkort, 2 tdr skov. Den havde i fællesskabet 88 agre spredt over hele bymarken, med kun 7 lå i gårdens toft. i 1724 var der humlehave.
Peder Sørensen Buch er flere gange omtalt i tingbøgerne som stedfortræder for herredsfogeden og sættedommeren, og han omtales som en svær klog mand. 22. januar 1666 synede han sårene efter et slagsmål, som de Skærup bønder havde haft på vej hjem fra Fredericia.

         Børn:
         1. Mette Pedersdatter Buch, gift med Peder Jørgensen, begge
             døde under Svenskekrigene.
         2. Peder Pedersen Buch, far til Karen Jørgensdatters barn
         3. Anne Pederrsdatter Buch, gift med Jens Olufsen
         4. Hans Pedersen Buch, -20.12. 1720,gift med Karen Poulsdatter.         

7. generation Søren Pedersen Buch

Jeg har ikke fundet noget om ham, men har får ihvertfald sønnen Peder Sørensen Buch 1610-ca. 1671

6. generation Peder Sørensen Buch, Læborg

Peder Sørensen Buch, -1628. Han var meget gammel, da han døde. Gift 14.11.1591 med Kirsten Mortensdatter Grum, datter af Morten Povlsen Grum, præst i Aastrup-Starup sogne.
Peder Sørenen Buch var præst i Vejen-Læborg, først som kapellan og dernæst ordineret til præst.

         Børn:
         Søren Pedersen Buch, ca. 1591-1670.

5. generation Søren Jensen Buch, Ølgod

Søren Jensen Buch, 1525-1606 blev præst i Ølgod 1556-1606. Han blev gift 2 gange, og så vidt vides fik han i alt 17 børn, hvilket også fremgår af epitafiet, der hænger i Ølgod Kirke, hvor Søren Jensen Buch ses afbilledet med sine 2 hustruer og deres tilsammen 17 børn, 11 drenge, og 6 piger. Der står: Hvad der hos mig haver været dødeligt, det dækker denne liden urne, min ånd trives glad i den himmelske borg. År 1556 ved Mariæ renselsesfest bleff hr. Seuren Jenssen prest Till Ølgod oc Strellof oc døde hand Anno 1606.

Altertavlen i Ølgod Kirke stammer fra 1596. Lige under maleriet af Jesus i Getsemane står den originale skrift :
Anno 1596 lod Hr. Severen giøre den Tafle.
På kirkens altersæt står på foden:
Denne Kalk och Desk lod her Søfren Jensen giøre til Ølgaa Sogen Kirek Anno 1599.

Det bliver for omfattende her at skrive om de 7 børn, som vi kender navnene på og deres liv, så jeg vil nøjes med

         Børn:
         
4. Hans Sørensen Buch, 1572-1646. Han fik kaldet efter 
             sin far og  blev præst i Ølgod fra 1606-1646. Han fik 
             navnet Hans Sørensen Ølgod, som ikke var helt 
             ualmindeligt dengang.  Hans Sørensen Ølgod lod i 
             1609 opsætte en prædikestol, som er lavet af en lokal
              snedker.
         7. Peder Sørensen Buch,
-1628 Han var meget gammel, da
             han  døde. Gift 14.11.1591 med Kirsten Mortensdatter Grum, 
             datter af Morten Povlsen Grum, præst i Aastrup-Starup sogne.
             Peder Sørenen Buch var præst i Vejen-Læborg, først som 
             kapellan og dernæst ordineret til præst.

4. generation Jens Knudsen Buch, Nagbøl

Jens Knudsen Buch var formentlig munk i den katolske tid før reformationen. Derefter blev han præst i Skanderup Kirke 1536-1553. Han boede, som de andre præster, i den gamle præstegård i Nagbøl, der i 1397 blev skænket til præstegård af Tulle Mørk, fra hvem kaldets præster stammer i mere end 200 år. (citat fra Ditlev Hansen Buchs slægtsbog.

Jeg har ikke fundet hvem Jens Knudsen Buch var gift med, men ifølge BUCH-puslespillet har han dog fået sønnen Søren Jensen Buch og en datter: Marine Jensdatter, f.ca. 1530.

I min slægtsbog har jeg beskrevet en del fra Jens Knudsens Buchs søskende - alle præster.

Knud Mogensen Buch, søn af Mogens Knudsen Buch og dermed Jens Knudsen Buchs farbror, overtog kaldet efter Jens Knudsen Buch.
På billedet af Skanderup Kirkes prædikestol fra 1589 står der Knud Mogensen Buch's navnetræk: Chanuto Magni

3. generation Knud Jepsen Buch

Knud Jepsen Buch, født ca. 1460 var gårdmand og sandemand, udnævnt af kongen. Der var 8 sandemænd i hvert sogn, der udtalte sig i særlige sager fær domsafsigelse.
Han blev gift med NN Mogensdatter, som muligvis var datter af Mogens Lange.
I 1480 gav Knud Jepsen Buch sammen med sin bror Ancker Buch et stykke jord til den daværende sognepræst i Skanderup. I årene 1490-1508 optræder Knud Buch som Dannemand på Andst Herreds Ting.
I 1509 vidner et stokkenævn på 12 mand på Andst Herreds Ting, at Knud Buch og hans fader Jep Buch før ham har ejet gården i 60 år - altså siden 1449 eller før.

         Børn:
         
1. Jens Knudsen Buch, 1. præst i Skanderup
          2. Mogens Knudsen Buch, hans søn Knud overtog kaldet efter Jens P.                       Utzon Buch stammer herfra
         3. Jep Knudsen Buch, Nagbølgård
         4. Mads Knudsen Buch blev sognepræst i Egtved og Ødsted 
             samt  provst i Jerlev Herred.
             Grundvig stammer herfra i 7. led via moderen..

2. generation, Jep Nielsen Buch, Nagbøl

Jep Nielsen Buch , født ca. 1420, var væbner (lavadelig selvejerbonde, der fik fri bolig dvs. selvejergård mod at drage i leding (krigstogt) for kongen, samt en ridders følgesvend., og gårdmand i Nagbøl. Han var således en betydningsfuld mand. Han var gift med Mette Anchersdatter, måske datter af væbner Ancher Knudsen. De havde Nagbølgård ca. 1440-1450. Jep Buch skulle før 1448 have fået stadfæstelse på ejendomsretten med særlige previlegier på sin gård i Nagbøl, men figurerer i 1468, hvor han sammen med sin bror Iver Nielsen Buch medbesegler og da med geddebukkehoved i sit våbenmærke.
Jep Buch nævnes som Tingsvidne på Andst Herredsting i juni 1468. (citater fra Skanderup Sogns Historie.

         Børn:
         1. Jørgen Buch, født ca. 1451. Nævnt i tingsvidne 10.8.1496
         2. Tuli Buch (efter morfar), født 1452, nævnt som vidne på Andst
             Herredsting 25.11. 1490. Hans søn Jep Tullisen Buch var
             Herredsfoged i Andst.
       
  3. Knud Jepsen Buch, født 1460
         4. Ancker Jepsen Buch, født ca. 1462. Nævnt i tingsvidne
             14.2.1487 i Gamst

1. generation Niels Buch

Niels Buch, født ca. 1390 i Nagbøl syd for Kolding. gift med NN Tulisdatter, hvis far var Tuli Mørck, født ca. 1335 nævnt 1397(efterkommer af Hans Mørk, f. ca. 1280) nævnt i brev fra før 1448.

         Børn:
         1. Iver Nielsen Buch
        
 2. Jep Nielsen Buch, Nagbølgård

Iver og Jep, brødre af Nagbøl medbeseglere af skøde 1. juni 1468.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Randi Sarikaya | Svar 09.12.2019 20:19

Min linie stater med Laura sophie Buch født i 1841, min tip oldemor og kan føres gennem alle præster i Skanderup, det har været meget lærerigt.
v.h Randi

Henny Buch Mikkelsen 10.12.2019 12:52

Tak for din hilsen. Jeg er gået lidt i stå med slægtsforskning. Kommer nok igen.

Peter Schmidt | Svar 01.12.2019 12:58

Fortsat: , tilbage til før 1400 med Niels Buch i Nagbøj g. m. Tulli Mørks datter- Spændende & vil gerne købe bogen. Min hjemmeside: www.jelsroy.dk
M.v.h. Peter  

Peter Schmidt | Svar 01.12.2019 12:54

Hej, også ud af Buch slægt, start v. Anna Madsdatter Buch g. m. Terkel Hansen i Kolding, datter af Mads Poulsen Buch & Sara Jensdatter Hundevad & s. a. Poul Jørgensen Barfod & Anna Madsdatter Buch, tilbage til før 1400 med Niels Buch i Nagbøj g. m. Tulli

Knud Manniche | Svar 22.10.2019 18:25

Jeg har med stor glæde læst din beskrivelse af slægten Buch. Min kones aner falder sammen med dine i 1497 hos Jens Knudsen Buch

Hennybuch.mikkelsen@gmail.com 23.10.2019 15:01

Dejligt. Jeg har skrevet en bog om Buch-slægten. I er velkommen til at se den. Jeg bor Skovlunden 97, Thyregod. 7323 Give. Tlf 24279397.

Margret Pálma | Svar 02.05.2017 01:01

Hæ hæ
Jeg er Margrét Pálmadóttir og er BUCH jeg er sanger og kordirektor i Reykjavík Island

Buchmik 05.05.2017 15:58

Nej hvor sjovt. Vores datter og svigersøn skal på ferie på Færøerne få dage og derefter 14 dage til Island. De sejler, og "lander" mener jeg i Reykjavik.

Niels Buch | Svar 28.11.2014 00:59

Fantastisk historie. Er der nogen der ved om der er forbindelse til en heste og hudehandler omkring Skanderborg ved navn Buch? Så skriv til Niels Buch på
FB

Anita Pedersen | Svar 18.10.2014 21:50

Jeg nedstammer fra Knud Mogensen Buch.
Ligger du inde med nogle informationer/billeder
om den gren af fam., som du vil dele.
Så er jeg meget interesseret

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 11:25

Hej bedstemor jeg elsker din hjemmeside om familien Buch 😊😘👏😁👍

...
10.12 | 12:52

Tak for din hilsen. Jeg er gået lidt i stå med slægtsforskning. Kommer nok igen.

...
09.12 | 20:19

Min linie stater med Laura sophie Buch født i 1841, min tip oldemor og kan føres gennem alle præster i Skanderup, det har været meget lærerigt.
v.h Randi

...
01.12 | 12:58

Fortsat: , tilbage til før 1400 med Niels Buch i Nagbøj g. m. Tulli Mørks datter- Spændende & vil gerne købe bogen. Min hjemmeside: www.jelsroy.dk
M.v.h. Peter  

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE